Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) επέβαλε πρόστιμο 50,6 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Vodafone-Panafon AEET εξετάζοντας εκ νέου την υπόθεση των υποκλοπών.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, τη διάρκειά τους και τα αποτελέσματα που είχαν, τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα την αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με την οικονομική  κατάσταση της εταιρείας και του ομίλου στον οποίον ανήκει, καταλόγισε στη Vodafone με την υπ’ αριθμόν 1/2013 απόφασή της το παραπάνω πρόστιμο για το σύνολο των παραβάσεων.