Πρόστιμο 60.000 ευρώ επέβαλε στην On Telecoms η ΕΕΤΤ, κατόπιν διαπίστωσης παραβιάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, αναφορικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων χρηστών που επιθυμούν να λάβουν υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- ΑΠΤΒ, όπως υποστηρίζει στη σχετική ανακοίνωσή της.

Η ΕΕΤΤ διευκρινίζει ότι κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που διενήργησε ελεγκτικό κλιμάκιο της, καθώς επίσης και εξέτασης καταγγελιών καταναλωτών που υποβλήθηκαν στη Ρυθμιστική Αρχή, διαπιστώθηκε ότι η Οn Telecoms προέβη παρανόμως στη σύναψη τηλεφωνικών συμβάσεων για υπηρεσίες ΑΠΤΒ προωθώντας και διεκπεραιώνοντας τα αιτήματα των καταναλωτών πριν ή χωρίς να λάβει την απαιτούμενη ενυπόγραφη αίτησή τους.

Τέλος, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ απηύθυνε Σύσταση στην Οn Telecoms να αποφεύγει στο μέλλον να προβαίνει σε παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών.