Σε συνέχεια της σχετικής ενημέρωσης της Forthnet προς το επενδυτικό κοινό ότι εξακολουθεί τις συζητήσεις με εταιρείες του κλάδου, με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας ενοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπου και επιβεβαιώθηκε η ανταλλαγή προτάσεων με την εταιρεία Wind Ελλάς, η Wind επιβεβαιώνει ότι έχει καταθέσει στην Forthnet Α.Ε. στρατηγική πρόταση για δυνητική συγκέντρωση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών.

Η πρόταση εντάσσεται στην ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική της Wind Ελλάς στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και τη δέσμευσή της να δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Έχοντας ισχυρή κεφαλαιακή δομή και μηδενικό δανεισμό, η εταιρεία αναζητά ενεργά ευκαιρίες που θα διευρύνουν το αποτύπωμά της στην αγορά. Η Wind θεωρεί ότι η πρόταση αυτή αναγνωρίζει την αξία του τομέα σταθερής τηλεφωνίας της Forthnet και η δομή της πρότασης δημιουργεί συνέργιες με οφέλη τόσο για τις δύο εταιρείες και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, όσο και για τους συνδρομητές.