Το Open Trust Protocol (OTrP), που έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει αρχιτεκτονική ασφαλείας και διαχείριση κωδικών ώστε να προστατεύσουν συνδεδεμένες συσκευές ανέπτυξαν από κοινού μια σειρά από εταιρείες των οποίων ηγούνται οι Symantec και ARM.

Η εν λόγω αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί τεχνολογίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί στους τομείς της τραπεζικής για τη διαχείριση «ευαίσθητων» δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα σε smartphones και tablets. Το OTrP αποτελεί ένα υψηλού βαθμού διαχείρισης πρωτόκολλο που συνεργάζεται με ποικίλες λύσεις και προϊόντα ασφαλείας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί να προστατεύουν φορητές συσκευές από malicious επιθέσεις. Μπορεί δε, να χρησιμοποιηθεί με συστήματα που στηρίζονται σε υποδομή δημόσιου κλειδιού επιτρέποντας στους παρόχους υπηρεσιών, τους προγραμματιστές εφαρμογών, αλλά και τους κατασκευαστές hardware να κάνουν χρήση των δικών τους κλειδιών έτσι ώστε να αυθεντικοποιήσουν και διαχειριστούν έμπιστο λογισμικό και πόρους.