Η Fortinet, εταιρεία στην κατασκευή συσκευών ασφάλειας δικτύων και ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης απειλών (UTM), γνωστοποίησε πρόσφατα την είσοδό της στη χρηματιστηριακή αγορά του NASDAQ.

Η πρώτη δημόσια εγγραφή της εταιρείας αφορά στη διάθεση 12.500.000 μετοχών, στην τιμή των 12,50 δολαρίων ανά μετοχή.
Η διαπραγμάτευση των μετοχών ξεκίνησε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009 με την ονομασία FTNT. Από το σύνολο των μετοχών, οι 5,781,683 προσφέρθηκαν από την ίδια την εταιρία και οι 6,718,317 προσφέρονται από μετόχους αυτής. Η Fortinet έχει εκχωρήσει στους αναδόχους της δικαίωμα με ισχύ έως και 30 ημερών, για την αγορά έως και 1,875,000 επιπλέον μετοχών για την κάλυψη ενδεχόμενης υπερ-κατανομής μετοχών. Η εταιρεία δεν θα λάβει κανένα ποσοστό από την πώληση τίτλων των μετόχων. Η προσφορά αυτών των τίτλων θα γίνει μόνο μέσω δελτίου, αντίγραφα των οποίων μπορούν να παρέχονται από την Morgan Stanley & Co Incorporated. Επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας των προϊόντων της Fortinet στην Ελλάδα είναι η Lexis Πληροφορική.