Η Performance Technologies έγινε σήμερα η 8η εταιρεία που εντάχθηκε στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Α. με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των 3,9 εκατ. μετοχών τα 3 ευρώ ανά μετοχή.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία κινείται με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το 2007 πέτυχε κύκλο εργασιών 11,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά περίπου 45% σε σχέση με το 2006. Επίσης, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει την κερδοφορία της, η οποία διαμορφώθηκε στα 557 χιλιάδες ευρώ από 323 χιλιάδες ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

“Θέλουμε να συνεχίσουμε με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης”, δήλωσε ο Δημήτρης Παπαντωνίου, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της Performance, “και αυτό θα το πετύχουμε γιατί δραστηριοποιούμαστε σε τομείς της αγοράς, όπως το virtualization, business continuity και utility management, όπου υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια”.

Για την επόμενη τριετία ο Δημήτρης Παπαντωνίου δεν προβλέπει διασπορά των μετοχών της εταιρείας, η οποία αναμένεται να προσελκύσει κυρίως ιδιώτες επενδυτές. Τα νέα κεφάλαια θα διατεθούν για την ανάπτυξη της εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό και R&D ώστε να γίνει εφικτή η απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, ενώ μέρος των κεφαλαίων θα χρηματοδοτήσουν την επέκταση στις χώρες της Νέας Ευρώπης.

Ήδη η Performance έχει παρουσία σε Βουλγαρία και Κύπρο και πρόσφατα ξεκίνησε και η λειτουργία γραφείου της στη Ρουμανία. Το 80% του κύκλου εργασιών της Performance προέρχεται από τηλεπικοινωνίες και τράπεζες, με τους δύο αυτούς τομείς να συνεισφέρουν πλέον σχεδόν εξίσου. Στο χώρο των τηλεπικοινωνιών βρίσκονται παραδοσιακοί πελάτες της εταιρείας, όπως η Forthnet, Otenet και OTE.