Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε το Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ), την Παρασκευή 3/6, υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Γιάννη Μπασκόζου.

Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση αποφασίστηκε η δημιουργία τριών Ομάδων με τα ακόλουθα θέματα εργασίας, βάσει των προτεραιοτήτων που ετέθησαν από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου: Η αξιολόγηση και διαμόρφωση των πλαισίων λειτουργίας του Εθνικού Σημείου Επαφής των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας της Χώρας μας (e-Health National Contact Point – NCP) ως κόμβου διεπαφής για τις υπηρεσίες αυτές, σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., η αξιολόγηση και διαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, καθώς και η αξιολόγηση και διαμόρφωση ενός ενοποιημένου και πιο εργονομικού κύκλου εργασιών των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης , με συντονιστή την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.