Το δελτίο οικονομικής συγκυρίας, του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για το α' τρίμηνο του 2009 στην Ελλάδα ανακοινώθηκε από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Όπως συμβαίνει στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας κατά το α’ τρίμηνο του 2009, αντίστοιχα πτωτικά κινείται ο δείκτης οικονομικού κλίματος στους κλάδους πληροφορικής και επικοινωνιών, σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2008, ακολουθώντας την τάση που επικρατεί πανευρωπαϊκά.

Οι επιχειρήσεις ΤΠΕ παραμένουν πιο ανθεκτικές σε σχέση με τις επιχειρήσεις των άλλων κλάδων, όπως φαίνεται κι από τους δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών της Βιομηχανίας, των Υπηρεσιών και του Εμπορίου στον τομέα ΤΠΕ, οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους αντίστοιχους γενικούς δείκτες.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας του Απριλίου 2009 που δημοσίευσε το ΙΟΒΕ, ο Γενικός Δείκτης Οικονομικού Κλίματος εμφανίζει για πρώτη φορά τάσεις ανάκαμψης τον τελευταίο μήνα τόσο στην Ελλάδα όσο και την ΕΕ και την Ευρωζώνη. Η βελτίωση αυτή, χωρίς να μπορεί ακόμα να αξιολογηθεί, αναμένεται να αποτυπωθεί και στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το β’ τρίμηνο του 2009.