Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, δημιούργησε έναν δείκτη οικονομικού κλίματος ειδικά για τον τομέα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αξιοποιώντας μεθοδολογία της κοινής εναρμονισμένης έρευνας που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ECFIN) στα 27 κράτη-μέλη.

Ο δείκτης θα μετριέται από το Παρατηρητήριο σε συνεργασία με το ΣΕΠΕ και το ΙΟΒΕ και θα ανακοινώνεται σε τριμηνιαία βάση. Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΤΠΕ τον Νοέμβριο κινείται καθοδικά και διαμορφώνεται στις 92,2 μονάδες από τις 109,3 μονάδες τον Οκτώβριο, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση μετά τον Μάρτιο του 2003. Το ίδιο συμβαίνει  άλλωστε και στο διεθνές περιβάλλον όπως δείχνουν οι αντίστοιχες έρευνες της DG ECFIN, καθώς οι δείκτες οικονομικού κλίματος προσεγγίζουν ιστορικά χαμηλά. Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κρίση παρουσιάζουν το λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες ΤΠΕ σε σχέση με τους αντίστοιχους τομείς των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας.