Πτώση σημειώνουν οι μετοχές εταιρειών του Internet αφού δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου οι Google και Yahoo! υπέστησαν σοβαρό πλήγμα από την πτώση των λιανικών πωλήσεων και των διαφημιστικών τους εσόδων.

Ωστόσο τα μεγάλα αποθέματα ρευστού τα οποία είχαν αποταμιεύσει οι δύο εταιρείες (11 δις δολάρια για την Google και 3 δις για τη Yahoo!) καθώς και οι online διαφημίσεις, διέσωσαν τις εταιρείες από την κατάρρευση.