Η Kingston Technology Corporation, κατέγραψε τεμαχιακή αύξηση 41% στο σύνολο των προϊόντων μνήμης που διατέθηκαν σε σύγκριση με το 2007.

Παρά τη μειωμένη κίνηση στην αγορά μνημών, η Kingston κέρδισε σημαντικό μερίδιο αγοράς τόσο στην κατηγορία DRAM όσο και σε αυτή των Flashes. Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας παγκοσμίως έφτασαν τα 4 δις. δολάρια, σημειώνοντας μείωση 500 εκ. δολαρίων σε σύγκριση με τα καταγεγραμμένα έσοδα κατά το 2007.