Το spam διεκδικεί το 81% του χώρου στο Inbox μας, όντως συντριπτικά πολλαπλάσιο της επιθυμητής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Βασική πηγή προέλευσής του εξακολουθούν να αποτελούν οι ΗΠΑ.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τη μηνιαία έκθεση της Symantec σχετικά με το spam, τη μαζική και ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η ίδια έρευνα αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, άλλες τρεις βασικές τάσεις. Πρώτον, οι αποστολείς του spam εκμεταλλεύονται αδυναμίες των mail transfer agent (MTA) administrators και χρησιμοποιούν την πρακτική του backscatter ώστε να παραποιήσουν τη διεύθυνση του αποστολέα και να αποστέλλουν με τον τρόπο αυτό ένα τεράστιο όγκο μηνυμάτων ανά την υφήλιο.

Δεύτερον, οι Spammers της EMEA «κοινωνικοποιούνται» αφού προωθούν συστηματικά ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Τρίτον, το Spam κάνει την επανεμφάνισή του υπό τη μορφή συνημμένου. Ειδικά στην περίπτωση του spam που αφορά φαρμακευτικά προϊόντα, η ποικιλία στις μορφές και τα μεγέθη είναι συνηθισμένη. Μέρος της ποικιλίας αυτής στην οποία επανέρχονται οι spammers είναι η χρήση συνημμένων αρχείων zip, τα οποία και συνήθως ξεφεύγουν από τα φίλτρα του spam. Ευτυχώς τα περιστατικά αυτά αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,5% του μηνιαίου spam.

module

Το spam κάνει «γκελ»
Μία από της βασικότερες τάσεις που παρατηρήθηκαν είναι η αύξηση των μηνυμάτων που γυρνάνε πίσω (bounce messages) επειδή το spam δεν φτάνει στον επιθυμητό παραλήπτη. Αν και πολλές από τις διευθύνσεις IP από τις προέρχονται τα spam βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, το ίδιο το μήνυμα είναι συνήθως γραμμένο στα ρωσικά. Κάθε κύμα μηνυμάτων περιλαμβάνει τόσο εικόνες όσο και κείμενο, το οποίο και αλλάζει περιοδικά, συνήθως μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Τα μηνύματα αυτά διασκορπίζονται στο Internet μέσω της δοκιμασμένης πρακτικής του backscatter.

Το backscatter συμβαίνει όταν οι spammers παραποιούν τα στοιχεία αποστολής, τα οποία και συμπεριλαμβάνουν δίπλα στην ένδειξη «From». Στο παραπάνω οφείλεται, για παράδειγμα, το να λαμβάνει κανείς μηνύματα από τον ίδιο του τον εαυτό. Συχνά, οι spammers παραποιούν και τα στοιχεία του παραλήπτη ή δοκιμάζουν λίστες διευθύνσεων για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους. Με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, το email θα καταλήξει κάπου -οπουδήποτε- αλλά δεν θα επιστραφεί στον αποστολέα του.

Η διαθεσιμότητα προγραμμάτων επεξεργασίας email, τα οποία στέλνουν πλήρη μηνύματα στον φαινόμενο ως αποστολέα, δημιουργεί ένα δημοφιλές μέσο διάδοσης του spam. Οι spammers συχνά εκμεταλλεύονται τα προγράμματα MTA, τα οποία μπορούν να «σεταριστούν» ώστε να αποστέλλουν, όχι μόνο μία λίστα των λανθασμένων διευθύνσεων, αλλά και μία εξήγηση του γιατί η αποστολή απέτυχε, καθώς και ένα αντίγραφο του αρχικού μηνύματος. Οι spammers μπορούν, με τον τρόπο αυτό, να προωθούν το ίδιο μήνυμα μέσω του Internet, μέχρι αυτό να καταλήξει στο inbox κάποιου.