Σε ένα οικονομικό περιβάλλον με εκρηκτικά ποσοστά ανεργίας, με αρνητική αύξηση του ΑΕΠ και λίγες ευκαιρίες, υπάρχει μια αχτίδα ελπίδας για την ελληνική οικονομία και τους επιχειρηματίες που επιδιώκουν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.

Η επιχειρηματική ανάπτυξη σε ψηφιακό περιβάλλον (entrepreneurial digital development) καθοδηγείται από τη ζήτηση, τις ανάγκες σε υποδομές και τον ανταγωνισμό. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελληνική Κυβέρνηση χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση για να διευκολυνθεί η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και ταυτοχρόνως να επιταχυνθεί και να βελτιωθεί η διαρθρωτική μεταρρύθμιση.

Η ζήτηση για την ψηφιακή τεχνολογία είναι, επίσης, μεγαλύτερη από ότι η βιομηχανία πληροφορικής μπορεί να καλύψει, σύμφωνα με την Επιτροπή. Συνεπώς, οι επιχειρηματίες μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις αγορές συνδέοντας τις επιχειρήσεις τους απευθείας με τα έσοδα διαμέσου ενός ψηφιακού περιβάλλοντος, στοιχείο το οποίο αποτελεί μια ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Σε μακροπρόθεσμη βάση, μια λειτουργική ψηφιακή ευρωπαϊκή και εν δυνάμει ελληνική βιομηχανία είναι επίσης απαραίτητη για να μπορέσει να σταθεί στο έντονο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Economics
Μια άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε εμείς οι Ελληνες είναι η νομισματική αβεβαιότητα, αλλά και μια κουλτούρα βάσει της οποίας είμαστε απρόθυμοι να αναλάβουμε κινδύνους. Μια επιστροφή στη δραχμή θα συνδυαστεί, πιθανότατα, με ταυτόχρονη έξοδο από την Ευρωζώνη. Η έξοδος, σαν γεγονός από μόνη της, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ελληνικές επιχειρήσεις. Με ένα περιορισμένο ιδιωτικό τομέα και μια γραφειοκρατία που ευνοεί συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών, παρεμποδίζεται η ελληνική οικονομία ώστε να βρεθεί και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Economist.

Κανονιστικό Πλαίσιο (Regulations)
Αν και η έλλειψη ενός εθνικού περιοριστικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος αποτελεί ένα μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει νέους κανονισμούς για να διευκολύνει την καλύτερη ανάπτυξη του κλάδου. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 που προτείνει η Επιτροπή θα φέρει 80 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα τής ενημέρωσης και της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, οι επενδύσεις αυτές θα μπορούσαν να συρρικνωθούν στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ ή λιγότερο, δεδομένων των οικονομικών περιορισμών που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Επιχειρηματικότητα
Για να μπορέσουν να επωφεληθούν οι Ελληνες επιχειρηματίες από το μερικό ψηφιακό κενό στην ευρωπαϊκή οικονομία, θα πρέπει, εκτός από τον περιορισμό των γραφειοκρατικών περιορισμών, να γίνουν περισσότερο πρόθυμοι ώστε να αναλάβουν κινδύνους. Αυτή η συνταγή πρέπει να συνδυαστεί με κατάλληλα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, οι επιχειρηματίες μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση ή τη χορηγία τους από προγράμματα όπως το Digital Sunrise Initiative, μια πρωτοβουλία που βοηθά στην ανάπτυξη της βιομηχανίας. Επιπλέον, οι πολυεθνικές εταιρείες που επιδιώκουν να επενδύσουν στον ελληνικό ψηφιακό τομέα της τεχνολογίας μπορούν να προσφέρουν στους επιχειρηματίες την ευκαιρία να παρακάμψουν ή να ξεπεράσουν τα γραφειοκρατικά, πολιτιστικά και οικονομικά εμπόδια.

Επιχειρησιακή συνέχεια – ξεπερνώντας την κρίση
Ολοκληρώνοντας, το να οργανώσεις μια επιχείρηση για να λειτουργήσει ομαλά σε ένα αναδυόμενο ψηφιακό περιβάλλον είναι σίγουρα δύσκολο και ταυτόχρονα αποτελεί μια αέναη πρόκληση για τη διοίκησή της – διότι πολύ απλά δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα συμβεί στο μέλλον. Ωστόσο, για να διατηρηθεί η συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι εταιρείες θα πρέπει να ενταχθούν στο ψηφιακό περιβάλλον όπου το τμήμα πληροφορικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη συνέχεια και την επιτυχή λειτουργία τής επιχείρησης – παρέχοντας νέες δομές (Business sustainbilityis), δίδοντας νέα πλαίσια οργάνωσης και διαφορετικές στρατηγικές ικανές να βοηθήσουν στην ομαλή λειτουργία τους και στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών.

Συνεπώς, εάν ο στόχος είναι μια επιτυχημένη οργάνωση, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν μια ενοποιημένη ψηφιακή δραστηριότητα μέσω της οποίας οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι πωλητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις επιχειρηματικές λειτουργίες. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το Business sustainbilityis μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ωστόσο, μπορεί να γίνει το εργαλείο για την επιτυχή εκπλήρωση των καθημερινών αναγκών.