Είναι σαφές πλέον ότι τα δεδομένα είναι μια νέα μορφή κεφαλαίου από το οποίο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποκομίζουν όσο μεγαλύτερη αξία μπορούν.

Σύμφωνα με διεθνή έρευνα της Oracle, σε συνεργασία με τη WSJ Custom Studios, το 98% των στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις τους χάνουν έσοδα εξ’ αιτίας της αναποτελεσματικής διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριών.

Επιπλέον, περισσότερα από τα μισά από τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι η ανικανότητα της επιχείρησής τους να διαχειριστεί την εισροή σημαντικών δεδομένων μπορεί να της στοιχίζει μέχρι και 16% του ετήσιου τζίρου της.

Η σημαντικότητα του visualization των δεδομένων στον τομέα των Big Data αυξάνει συνεχώς. Προκειμένου, όμως, να επωφεληθούν το μέγιστο από την αξία αυτών των δεδομένων, οι επιχειρήσεις πρέπει να φροντίσουν να τα παρουσιάζουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κατανοητά από όλους σε όλο το εύρος της επιχείρησης, και όχι μόνο από εκείνους που έχουν πτυχίο Πληροφορικής. Και εδώ είναι που το visualization των δεδομένων έρχεται να παίξει το ρόλο του.

Πρέπει να μπορέσουμε να δαμάσουμε το χάος, παρέχοντας εργαλεία που επιτρέπουν στους εργαζομένους να βρουν, να εξερευνήσουν, να μεταμορφώσουν, να ανακαλύψουν και να μοιραστούν πληροφορίες με τρόπο που να έχει νόημα.

Η «δημοκρατικοποίηση» των επιχειρηματικών πληροφοριών που έρχεται με το visualization των δεδομένων δίνει σε στελέχη διαφόρων τμημάτων τα μέσα για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που είναι πιο σχετικά με τη δουλειά τους, κατανοώντας τα καλύτερα μέσω της αξιοποίησης συγκεκριμένης τεχνογνωσίας.

Προκλήσεις
Η τέχνη είναι να κρύψεις όλη τη δουλειά της τεχνικής διαχείρισης, της ενοποίησης και της ανάλυσης που απαιτείται, προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν τα δεδομένα μέσω ενός interface με το οποίο μπορούν να σχετιστούν.

Οι εφαρμογές είναι αναμφισβήτητα ο καλύτερος τρόπος για το visualization των δεδομένων για εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα πιο πολύπλοκα στοιχεία της Πληροφορικής. Είναι φτιαγμένες για διάφορα προφίλ χρηστών, ώστε να παρέχουν τα σχετικά δεδομένα και τις αναλύσεις τους με τον καταλληλότερο τρόπο.

Τα δεδομένα μπορούν να παρουσιαστούν με πολυάριθμους τρόπους για να βοηθήσουν την αποτελεσματική επικοινωνία, αλλά οι εφαρμογές πρέπει να έχουν στο επίκεντρο το χρήστη και να μπορούν να προσαρμοστούν.

Η μεγάλη πρόκληση του visualization των δεδομένων σχετίζεται με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Οι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση μόνο σε εκείνα τα δεδομένα που σχετίζονται με τους ρόλους τους. Τα εκτεταμένα δικαιώματα πρόσβασης μπορούν να αυξήσουν την πολυπλοκότητα, καθώς και τον κίνδυνο διαρροής δεδομένων ή απειλών ασφαλείας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε οργανισμούς όπως οι τράπεζες ή οι τηλεπικοινωνίες, που κρατούν προσωπικά και οικονομικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών.

Οι οργανισμοί μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό μέσω του ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων, ο οποίος δίνει στους εργαζομένους πρόσβαση σε δεδομένα που είναι κατάλληλα για το ρόλο τους και με ένα επίπεδο λεπτομέρειας που είναι συμβατό με τις πολιτικές ιδιωτικότητας και τη νομοθεσία.

Οι πρωτοβουλίες visualization παίζουν σημαντικό ρόλο στο να γίνουν τα Big Data ορατά και χρήσιμα και πέρα της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Το συμπληρώνουν και απελευθερώνουν τα στελέχη του προκειμένου να φέρουν επιπλέον αξία από τα εταιρικά δεδομένα μέσω πιο πολύπλοκων διαδικασιών επεξεργασίας. Αν εφαρμοσθεί αποτελεσματικά, το visualization των δεδομένων είναι το κλειδί για τη δημοκρατικοποίηση των Big Data σε όλη την επιχείρηση.