Η RSA, το τμήμα ασφαλείας της EMC Corporation, έδωσε στη δημοσιότητα ένα ενημερωτικό δελτίοστο οποίο επιβεβαιώνεται ότι τα Big Data θα αποτελέσουν μοχλό σημαντικών αλλαγών σε ολόκληρο το κλάδο της προστασίας δεδομένων, μέσα από την προώθηση ευφυών μοντέλων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, τα Big Data αναμένεται να αλλάξουν δραστικά σχεδόν κάθε κλάδο του information security. Προβλέπεται ότι μέχρι το 2015, τα εργαλεία ανάλυσης των Big Data είναι πιθανό να έχουν καταλυτική επίδραση στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων του τομέα προστασίας δεδομένων, όπως η διαχείριση δεδομένων ασφαλείας (SIEM), η παρακολούθηση των δικτυακών υποδομών, η ταυτοποίηση και η εξουσιοδότηση των χρηστών, η διαχείριση της ταυτότητας του χρήστη, η ανίχνευση περιπτώσεων απάτης, η πληροφορική διακυβέρνηση, τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης.

Οι συντάκτες του δελτίου επιβεβαιώνουν ότι οι αλλαγές που επιφέρουν τα Big Data έχουν ήδη εμφανιστεί. Το 2013, κορυφαίες εταιρείες θα αρχίσουν να εγκαθιστούν έτοιμες, off-the-shelf λύσεις για την ασφάλεια των υποδομών και των δεδομένων τους, λύσεις οι οποίες θα βασίζονται στην τεχνολογία των Big Data. Σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, τα Big Data θα επιφέρουν αλλαγές και στα συμβατικά εργαλεία προστασίας, όπως τα firewalls, οι εφαρμογές για την αποτροπή της απώλειας δεδομένων και τα προγράμματα anti-malware.
 
Μέσα σε τρία ως πέντε χρόνια, τα data analytics θα έχουν εξελιχθεί με τρόπο που θα επιτρέπει προηγμένες δυνατότητες πρόληψης κινδύνων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών ελέγχου σε πραγματικό χρόνο.