Ταχύτητες που κινήθηκαν σε επίπεδο-ρεκόρ των 3 Gigabits ανά δευτερόλεπτο (Gbps) και ανά συνδρομητή, καθώς επίσης και την παροχή δυνατότητας για περισσότερα από 7 Gbps συνολικό εύρος ζώνης στο ίδιο τμήμα του καλωδίου κατάφερε να σημειώσει η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία Altice σε δοκιμές ευρυζωνικών υπηρεσιών Gigabit που πραγματοποίησε στη Γαλλία και βασίστηκαν στον router ευρυζωνικών υπηρεσιών σύγκλισης cBR-8 της Cisco.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, η Altice θα είναι σε θέση να βοηθήσει τους παρόχους υπηρεσιών να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερες ταχύτερες internet ώστε με τη σειρά τους να υποστηρίζουν υπηρεσίες υψηλής ανάλυσης και 4K video-on-demand.