Την εφαρμογή ρυθμιστικών κανόνων για τις web υπηρεσίες επικοινωνίας, όπως είναι το WhatsApp, το Skype και το FaceTime της Apple προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη οδηγία, οι λεγόμενοι “over the top” πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας θα πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια και ακεραιότητα των υπηρεσιών τους –για παράδειγμα, θα πρέπει και αυτοί να διαθέτουν business continuity στρατηγικές και να ενημερώνουν τις αρχές για τυχόν διαρροές δεδομένων.  Επίσης, οι υπηρεσίες που προσφέρουν τη δυνατότητα κλήσεων αριθμών, θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα για emergency calls, όπως και οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα σε ευρωπαϊκές και αμερικάνικες εταιρείες τεχνολογίας, και έρχονται να «καθησυχάσουν» τις ενστάσεις εταιρειών όπως οι Vodafone, Orange και Deutche Telecom για προνομιακή εξαίρεση των “over the top” παρόχων από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Η πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη προτού γίνει νόμος.