Στον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της CA Technologies, John Swainson ανέθεσε η διοίκηση της Dell τα "ηνία" του νεοσύστατου τομέα λογισμικού της.

Το τελευταία αναμένεται να αναπτύξει και να υποστηρίξει με νέες δυνατότητες την εταιρεία, ενόσω προσφέρει end-to-end πληροφοριακές λύσεις προς τις επιχειρήσεις-πελάτες. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως εδώ και λίγο καιρό η Dell έχει προβεί στην εξαγορά μιας σειράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού, όπως λ.χ. τις ASAP Software, MessageOne και Boomi.

Όπως τόνισε ο Michael Dell, ο τομέας λογισμικού θα την βοηθήσει να έχει μια περισσότερο πλήρη όσο και ολοκληρωμένη παρουσία στην αγορά. Θα συμπληρώσει δε, ιδανικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναπτύσσει προσφέρει.