Σε μια κίνηση περαιτέρω εξέλιξης και ενσωμάτωσης των υφιστάμενων Cloud λύσεων της hellas online, η Vodafone λανσάρισε παρουσιάζει το Vodafone Business Cloud.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, της ανταγωνιστικότητα, καθώς επίσης και της ευελιξίας της στη διαχείριση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Έτσι, λοιπόν, οι καινούριες υπηρεσίες Vodafone Business Cloud εμπλουτίζονται με επιπλέον δυνατότητες μίσθωσης πόρων υποδομής και υπολογιστικής ισχύος, πληρώνοντας μόνο για όσους πόρους πραγματικά χρειάζονται και χρησιμοποιούν, διασφαλίζοντας τη συνολική τους κάλυψη, τόσο για τις υποδομές πληροφορικής, όσο και για τα τηλεπικοινωνιακά τους κυκλώματα πρόσβασης. Eκτός από τις υπηρεσίες Vodafone Business Cloud, παρέχονται και customized λύσεις για ιδιωτικές όσο και για υβριδικές Cloud υποδομές.