Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος), με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με επικείμενο σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των επιβατικών οδικών μεταφορών, αναφέρεται, αρχικά, στη σημασία των καινοτομιών για τις οδικές μεταφορές, τα μεγάλα οφέλη που αποκομίζει ο τουρισμός από τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών και τον καταλυτικό ρόλο των ελληνικών καινοτομικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη βελτιστοποίηση των διαδρομών και ακολούθως τονίζει τα εξής:

«αναμένουμε θετικές πρωτοβουλίες από τα αρμόδια υπουργεία και σχετιζόμενους φορείς, ώστε να αναδεικνύεται η καινοτομία που προέρχεται από ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα, να δημιουργούνται προϋποθέσεις παραδειγματικής εφαρμογής στην Ελλάδα με στόχο την επέκταση στη διεθνή αγορά, αλλά και συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες να επιταχύνουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των μεταφορών. Θα είναι αναντίστοιχο με τα δεδομένα της εποχής να εμφανιστούν νομοθετικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία διαβούλευση με τους φορείς που συμμετέχουν στον εν λόγω χώρο». Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΚΕΕ ζητά ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς «που να λαμβάνει υπόψη τα σύγχρονα δεδομένα και τις κατευθύνσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών οδηγιών, στην προοπτική της ουσιαστικής στήριξης των παραγωγών με διαφάνεια και με αναπτυξιακό χαρακτήρα».