Τους φιλόδοξους στόχους, αλλά και το όραμα των μελών του ανέλυσε χτες Πέμπτη 12 Μαΐου στην πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τους εκπροσώπους του ελληνικού Τύπου, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ).

Ειδικότερα, ο ΣΕΚΕΕ είναι μια νεοσύστατη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που αποτελείται από επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας καθώς και σε λύσεις mobile marketing, κ.α. Η ίδρυση του Συνδέσμου έχει σκοπό να ενισχύσει το οικοσύστημα στο οποίο οι επιχειρήσεις-μέλη λειτουργούν, με απώτερο σκοπό την επιχειρηματική τους ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί σήμερα 32 επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς του κλάδου, παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 4.000 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων 1.000 επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, έχουν συνολικό κύκλο εργασιών 400 εκατ. ευρώ, και έχουν εμπορική παρουσία σε 40 χώρες.