Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της Κυβέρνησης, συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιάννη Ραγκούση, την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη και αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες.

Παρουσιάζοντας τις θέσεις του ΣΕΠΕ, ο Παντελής  Τζωρτζάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ., κατέστησε σαφές ότι η στήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεν είναι ένα ακόμη κλαδικό ζήτημα, αλλά εθνικό ζητούμενο για την ανάπτυξη της χώρας.

Η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δημόσια διοίκηση και η υποστήριξη επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην Ψηφιακή Τεχνολογία αποτελεί όχι απλώς ενδεδειγμένη, αλλά τη μοναδική απάντηση στα καίρια προβλήματα της χώρας και στην έξοδο από την οικονομική κρίση.
Ο ΣΕΠΕ υποστήριξε ότι η κύρια συνιστώσα των περισσότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι η έλλειψη κεντρικού συντονισμού. Εάν ο στόχος είναι η ψηφιακή ωρίμανση της Ελλάδας να γίνει πραγματικότητα, είναι αναγκαίο να συσταθεί άμεσα Υπουργείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με ουσιαστικές αρμοδιότητες.

Ένα Υπουργείο, το οποίο θα χαράξει εθνική στρατηγική στον τομέα των ΤΠΕ με τους απαραίτητους πόρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα έχει την ευθύνη του κεντρικού συντονισμού των δράσεων της κυβέρνησης για τις ΤΠΕ, θα μειώσει ουσιαστικά τη γραφειοκρατία και θα δώσει τέλος στην κακοδιαχείριση των πόρων από διαφορετικούς φορείς.

Ο ΣΕΠΕ κάλεσε, επίσης, την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην άμεση προκήρυξη συγκεκριμένων έργων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του κράτους, καθώς και στην ουσιαστική επιτάχυνση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις ήδη εξαγγελθείσες κυβερνητικές δεσμεύσεις.