Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 1ο τρίμηνο του 2010, ο κλάδος υπέστη τις συνέπειες της κρίσης, έπειτα από αρκετά τρίμηνα ισχυρής αντίστασης.

Οι εισηγμένες επιχειρήσεις στο ΧΑ του κλάδου Τηλεπικοινωνιών, του κλάδου Πληροφορικής και των Ειδών και Λύσεων Πληροφορικής εμφάνισαν μείωση λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και υστέρηση δραστηριότητας. Το σύνολο του κύκλου εργασιών των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ του κλάδου ΤΠΕ στο 1ο τρίμηνο του 2010 διαμορφώθηκε στα €2,46 δις με μείωση 1,7%. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €571,6 εκατ. από €858,2 εκατ., μειωμένα κατά 33,4%, και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας ανήλθαν στα €48,3 εκατ. από €287,9 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2009, μειωμένα κατά 83,2%.

Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών Πληροφορικής στο ΧΑ ανήλθε στα €289,6 εκατ. και είχε μείωση κατά 13,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009, τα EBITDA στα €39,6 εκατ. με μείωση κατά 23,7% και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας στα €13,5 εκατ. με μείωση κατά 10,8%. Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών Τηλεπικοινωνιών το 1ο τρίμηνο του 2010 σημείωσε σημειώθηκε μείωση κατά 1,3% ποσοστό που αντιστοιχεί σε €1,555 δις από €1,575 δις το αντίστοιχο διάστημα του 2009.

Τα EBITDA σημείωσαν μείωση κατά 32,5% φτάνοντας τα €506,3 εκατ. και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 83,7% φτάνοντας τα €40,3 εκατ. Σύμφωνα με την Πήγασος Αχεπευ, η οποία πραγματοποίησε την έρευνα, ο κύκλος εργασιών του κλάδου τηλεπικοινωνιών υποχωρεί, επηρεασμένος από τη συρρίκνωση της ζήτησης και από τη διατήρηση των συνθηκών έντονου ανταγωνισμού τιμών στους τομείς της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.

Στο περιβάλλον αυτό, οι εναλλακτικοί πάροχοι συνεχίζουν να διευρύνουν τα μερίδιά τους ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ιδιόκτητου δικτύου. Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Είδη και Λύσεις Πληροφορικής το 1ο τρίμηνο του 2010 παρατηρήθηκε μείωση κατά 2% ποσοστό που αντιστοιχεί σε €211,7 εκατ. από €216,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα το 2009. Τα ΕBITDA σημείωσαν μείωση κατά 18,8%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €5,8 εκατ. και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 73,5%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €164 χιλ. σε σύγκριση με €619 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα το 2008.