Η πολιτική αστάθεια και οι δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις σε συνδυασμό με τη μείωση των εισοδημάτων και την ανεργία συρρίκνωσαν την εγχώρια ζήτηση, η οποία αποτυπώθηκε εμφατικά στο -6,2% που καταγράφηκε στο ΑΕΠ του 2ου τριμήνου.

Η ρευστότητα βρέθηκε σε οριακά επίπεδα, καθώς συνεχίστηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών από το κράτος προς την ιδιωτική οικονομία, ενώ οι συνθήκες επιδεινώθηκαν και από τη φυγή κεφαλαίων και την αυξημένη φορολογία. Το πλειοψηφικό ρεύμα των ζημιογόνων εταιρειών (69%) έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα του 67%, ενώ τα περιθώρια μετά από δύο τρίμηνα ανοδικής βελτίωσης επέστρεψαν σε πτωτικούς ρυθμούς με το λειτουργικό περιθώριο να συμπιέζεται κάτω από το 9,04% καταγράφοντας απώλειες 122 μονάδων βάσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών για όλους τους κλάδους ο κύκλος εργασιών για το 6μηνο του 2012 διαμορφώθηκε στα 36,9 δις ευρώ, από 36,8 δις πέρυσι, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 3,1 δις από 3,9 δις και οι ζημιές μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας στα 2,1 δις παρουσιάζοντας μείωση 15268,5% έναντι κερδών 13,9 εκατ. το 6μηνο του 2011.