Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας γνωστοποιεί την τιμητική διάκριση της Vodafone, για το «Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής», στα WITSA Global IT Excellence Awards 2010, που ανακοινώθηκαν στις 27 Μαΐου 2010 στο 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πληροφορικής (WCIT 2010) στο Άμστερνταμ.

Το Πρόγραμμα :Τηλεϊατρικής” της Vodafone, έλαβε μια από τις τέσσερις τιμητικές διακρίσεις, που απονεμήθηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης, καθώς μέσω του προγράμματος, καταργούνται οι γεωγραφικοί περιορισμοί, αφού οι κάτοικοι των περιοχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να  μειώσουν τις μετακινήσεις σε κεντρικά νοσοκομεία, λαμβάνοντας εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, στον τόπο τους.

Ο World Information Technology and Services Alliance (WITSA), ο κορυφαίος Σύνδεσμος Τεχνολογίας & Υπηρεσιών Πληροφορικής διεθνώς, αποτελεί μια κοινοπραξία 72 συνδέσμων πληροφορικής απ’ όλο τον κόσμο. Ο WITSA έχει θεσμοθετήσει τα Global IT Excellence Awards, τα οποία απονέμονται κάθε δύο χρόνια, με στόχο να αναδειχθούν οι καλύτερες επιχειρήσεις και οι καλύτεροι χρήστες του κλάδου τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίοι παγκοσμίως ξεχωρίζουν για τα επιτεύγματά τους σε ότι αφορά τις εφαρμογές ΤΠΕ.