Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να παίρνουν πολύ σοβαρά το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, σύμφωνα με έρευνα της Claranet που αποκαλύπτει τεράστια αύξηση στον αριθμό των Chief Digital Officers (CDO) στην Ε.Ε. και όχι μόνο.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 900 end user IT leaders από έξι χώρες – Γερμανία, Benelux, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο – αποκαλύπτει ότι το 95% των επιχειρήσεων διαθέτουν ψηφιακή στρατηγική, ενώ στο 15% των περιπτώσεων τις στρατηγικές αυτές ηγούνται οι CDOs, ποσοστό αυξημένο σημαντικά από το 6% πέρυσι. Ηγέτες στην τάση αυτή είναι η Γαλλία και η Πορτογαλία, όπου οι CDOs στις χώρες αυτές ηγούνται της ψηφιακή στρατηγικής σε ποσοστά 22 και 20% αντίστοιχα. Παρά την αύξηση του αριθμού των CDOs, οι Chief Technology Officers (CTO) και οι Chief Executive Officers (CEO) είναι αυτοί που συνήθως ηγούνται των εν λόγω στρατηγικών, σε ποσοστό 34 και 29% των περιπτώσεων.