Ο Δημήτρης Αρτεμίου, Διευθυντής Πληροφορικής της Ελευθεροτυπίας, αναγνωρίζει ως βασικό μέλημα του CIO την ετοιμότητα να υποστηρίξει νέα επιχειρησιακά πλάνα ψηφιακής διάθεσης περιεχομένου.

NetWeek: Σε ποιο βαθμό μπορεί η τεχνολογία να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να μειώσει τα κόστη στον κλάδο των εκδόσεων;

Δημήτρης Αρτεμίου: Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει σημαντικά όλους σχεδόν τους κλάδους και, φυσικά, οι Εκδόσεις δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Υπάρχουν σήμερα συστήματα Πληροφορικής με πολύ εξελιγμένες δυνατότητες που μπορούν να βελτιστοποιήσουν όλες τις φάσεις παραγωγής μιας έκδοσης (είτε αυτή είναι σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) -δηλαδή κατά την καταχώριση, την αρχειοθέτηση και διαχείριση του πρωτογενούς περιεχομένου, την επεξεργασία και τη διόρθωσή του, τη διαμόρφωσή του κατά την παραδοσιακή ή την ηλεκτρονική σελιδοποίηση, τη χρωματική και ψηφιακή επεξεργασία του υλικού πριν φθάσει στο πιεστήριο και, τέλος, την αποτελεσματική ταξινόμηση και αρχειοθέτησή του.

Τα κόστη μπορούν να μειωθούν σε αναλογία με το βαθμό εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων τέτοιων συστημάτων και, συνήθως, προκύπτουν λόγω της απλοποίησης και αυτοματοποίησης διαδικασιών που παραδοσιακά θα απαιτούσαν περισσότερο χρόνο -και ίσως μεγαλύτερη κατανάλωση γραφικής ύλης.

Σημαντικές οικονομίες μπορούν επίσης να προκύψουν από προηγμένα και εξειδικευμένα συστήματα ελέγχου της εκτυπωτικής δραστηριότητας, όπως π.χ. της βελτιστοποίησης της χρήσης έγχρωμου μελανιού κατά τη φάση της παραγωγής.

NetWeek: Ποια τα βασικά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας σύγχρονος οργανισμός εκδόσεων όσον αφορά την ψηφιοποίηση, την αρχειοθέτηση και την αναζήτηση του υλικού σε ηλεκτρονικό αρχείο;

Δημήτρης Αρτεμίου: Τα αρχεία ενός εκδοτικού οργανισμού είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό του στοιχείο. Οταν πρόκειται για τα αρχεία μιας ιστορικής εφημερίδας όπως η Ελευθεροτυπία, αποτελούν επιπλέον περιουσιακό στοιχείο και πολιτιστική κληρονομιά ολόκληρης της χώρας. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντική κατ’ αρχάς η διάσωση, και έπειτα η καλύτερη δυνατή ταξινόμηση και διαχείριση αυτού του πλούτου.

Η μεγαλύτερη πρόκληση σε ένα τέτοιο στόχο είναι να παντρευτούν αρμονικά το χθες με το σήμερα, δηλαδή να ενοποιηθούν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά αρχεία, που άρχισαν να δημιουργούνται τις τελευταίες δεκαετίες, με τα παλαιότερα έντυπα αρχεία αφού αυτά ψηφιοποιηθούν και, όλα μαζί, να χαρακτηριστούν και να ταξινομηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να είναι εύκολα προσπελάσιμα και εκμεταλλεύσιμα.

Οι τεχνολογίες υπάρχουν, αλλά οι δυσκολίες είναι αρκετές και οφείλονται κυρίως στον τεράστιο όγκο της πληροφορίας που πρέπει να ψηφιοποιηθεί και να ταξινομηθεί και στις σημαντικές ανάγκες σε πόρους -ανθρώπινους και υλικούς- που απαιτούνται για ένα τέτοιο έργο.

NetWeek: Πόσο απαιτητικές είναι σε τεχνολογία οι νέες πλατφόρμες διάθεσης περιεχομένου;

Δημήτρης Αρτεμίου: Το mobile internet είναι μία φυσική εξέλιξη του παραδοσιακού internet, και όλα δείχνουν ότι τα επόμενα χρόνια θα γνωρίσει ραγδαία εξέλιξη. Σε αυτό συμβάλουν σημαντικά οι διαρκώς ισχυρότερες φορητές συσκευές ανάγνωσης ψηφιακού περιεχόμενου και οι ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες που γίνονται συνεχώς ταχύτερες και προσιτότερες οικονομικά. Οι τεχνολογικές απαιτήσεις για την παροχή «φορητών» διαδικτυακών υπηρεσιών διάθεσης περιεχομένου, δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από τις ήδη υφιστάμενες του «σταθερού» internet.

Στην ουσία, αποτελούν μία επέκτασή τους, για τις οποίες οι φορητές συσκευές αποτελούν απλά ένα επιπλέον κανάλι διάθεσης. Πρόβλημα αποτελούν για την ώρα οι πολλές διαφορετικές και, κατά κανόνα, ιδιόκτητες πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών των φορητών συσκευών αλλά -όπως συμβαίνει συνήθως- είναι θέμα χρόνου να ξεκαθαρίσουν αυτές που θα επικρατήσουν και να παγιοποιηθούν εργαλεία ανάπτυξης που να παράγουν λογισμικό ικανό να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο σε όλες αυτές τις πλατφόρμες. Πάντως, για την ώρα, δεν είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο.

NetWeek: Ποια η θέση και η τοποθέτηση του CIO όσον αφορά το δίλημμα: φυσική ή ψηφιακή έκδοση;

Δημήτρης Αρτεμίου: Φυσικά για τον CIO δεν υπάρχει τέτοιου είδους δίλημμα, η απόφαση είναι καθαρά επιχειρηματική και στρατηγική. Γνώμη μου είναι ότι οι φυσικές εκδόσεις θα υπάρχουν για πολλά χρόνια ακόμη και θα συνυπάρχουν συμπληρωματικά με τις αντίστοιχες ψηφιακές, οι οποίες βέβαια θα εξελίσσονται συνεχώς. Το στοίχημα για τον CIO θα είναι να δημιουργήσει και να συντηρεί μια υποδομή που θα καλύπτει ταυτόχρονα και τους δύο τύπους εκδόσεων, θεωρώντας τις απλά σαν δύο διαφορετικά κανάλια διάθεσης του ιδίου περιεχόμενου.

Αν φυσικά ωριμάσουν και τα επιχειρηματικά μοντέλα εκμετάλλευσης του ψηφιακού περιεχόμενου, κάτι που για την ώρα δε συμβαίνει, πιστεύω ότι θα διευκολυνθεί και ο ρόλος των ανθρώπων της τεχνολογίας που καλούνται να τα υποστηρίξουν.