Σε ανοδική πορεία βρίσκεται η διείσδυση του Internet τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα Web ID της Focus Bari.

Το ποσοστό διείσδυσης έφθασε στις αρχές του 2009 στο 47% έναντι 43% που ήταν το φθινόπωρο του 2008. Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 7 έως 12 ετών που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο φθάνει στο εντυπωσιακό 37%, ενώ από εκεί και πάνω τα ποσοστά ανεβαίνουν κατακόρυφα: 83% στις ηλικίες 13-17 ετών, 79% στην ομάδα 18-24 ετών και 60% στους Έλληνες μεταξύ 25 και 34 ετών.
Οι περισσότεροι χρήστες κάνουν χρήση του Διαδικτύου για πληροφόρηση (97%), email (67%), ενώ οι μισοί εξ αυτών (50%) κατεβάζουν τραγούδια και το 34% ταινίες. Επίσης, αρκετά υψηλό είναι το 37% που ακούει ραδιόφωνο online, ενώ το ποσοστό εκείνων που συμμετέχουν σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, φθάνει στο 31% και το ποσοστό αυτό παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Τέλος, μόλις το 21% χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για τις αγορές του.