Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (ΑΜΚ) κατά 25 εκατ. ευρώ προχώρησε η Wind Eλλάς, μια κίνηση που σε συνδυασμό με την πρόσφατη επιτυχή άντληση κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακού δανείου από τις διεθνείς αγορές, ενισχύει τη ρευστότητα της εταιρείας και της επιτρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτα το επενδυτικό πρόγραμμα της για την πενταετία 2017 - 2021.

Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση του ΑΜΚ ο Νάσος Ζαρκαλής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Wind Ελλάς, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σημασία της στήριξης των μετόχων σε ένα εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον, μια στήριξη που επιτρέπει στην εταιρεία να ακολουθήσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα το επενδυτικό της πλάνο σε δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες.