Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή τεχνικοοικονομικού συμβούλου για το έργο των οπτικών ινών σε 2 εκατ,. νοικοκυριά σε όλη τη χώρα έως και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010.

Η αξία του έργου συμβούλου φτάνεις τις 350 χιλιάδες ευρώ και θα ολοκληρωθεί σε οκτώ μήνες από την ανάθεση του.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά, στις οποίες θα γίνεται αναφορά στον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο των οπτικών ινών, λεπτομέρειες για τους πιθανούς αναδόχους του έργου, στις περιοχές που θα χωριστεί η ελληνική επικράτεια για να είναι συμφέρουσα η επένδυση για όλους τους αναδόχους. Το κόστος των επενδύσεων αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, όπου το ελληνικό δημόσιο θα συμμετάσχει με 700 εκατ. ευρώ.