Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από τις 7 έως τις 21 Απριλίου 2011 η νέα σχεδιαζόμενη δράση κρατικής ενίσχυσης «digi-mobile» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.».

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). Δεδομένης της αλματώδους αύξησης των πωλήσεων «έξυπνων» συσκευών, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί τα επόμενα χρόνια διεθνώς, με μέσο ετήσιο ρυθμό που ξεπερνά το 50%, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν θεωρείται επιβεβλημένη, ιδίως στη χώρα μας, όπου παρατηρείται σημαντική υστέρηση στην κατεύθυνση αυτή.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης «digi-mobile» δύναται να αφορούν σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα και τομείς όπως Υγεία, Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία, Τουρισμός, Πολιτισμός, Μεταφορές, Εστίαση. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για διείσδυση σε εξειδικευμένες αγορές. Περισσότερες πληροφορίες για ενδεικτικές εφαρμογές, καθώς και για το καθεστώς της δράσης αναφέρονται στο κείμενο της διαβούλευσης.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] είτε [email protected] προκειμένου να συμβάλουν ουσιαστικά στoν αποτελεσματικότερο δυνατό σχεδιασμό της συγκεκριμένης δράσης.