Σε δημόσια διαβούλευση προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός που αφορά στο έργο με τίτλο «Σύστημα Ναυτιλιακών Πληροφοριών στην Υπηρεσία του Πολίτη».

Το Έργο συνίσταται στην υλοποίηση των Υποέργων 1 «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος SafeSeaNet» και 2 «Εφαρμογή για την πιστοποίηση και έλεγχο των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων και Αποδείξεων (ΗΣΚΘΕΕΑ) – Καταγραφή Επιβαινόντων Ε/Γ πλοίων». Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.762.437 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.