Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. πρόκειται, τις επόμενες ημέρες, να προκηρύξει το έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις».

Το τεύχος διακήρυξης () έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τις 7 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2012. Το έργο εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την παροχή των υπηρεσιών του δημοσίου προς τους πολίτες και ψηφιακά. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, το τεύχος διακήρυξης του έργου θα παρουσιασθεί και θα συζητηθεί με όλους τους ενδιαφερομένους σε ανοιχτή εκδήλωση στο ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου.