Σε ψηφιακά μονοπάτια οδηγείται και ο ασφαλιστικός κλάδος, με την πλειοψηφία της αγοράς να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ και σύμφωνα με έρευνα της PwC.

Ευρισκόμενο σε υψηλή ψηφιακή ετοιμότητα, το 70% των υψηλόβαθμων στελεχών του ασφαλιστικού κλάδου ήδη αξιοποιεί, σε μεγάλο βαθμό, τη χρήση της τεχνολογίας προκειμένου  να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών. Σύμφωνα με τα ίδια τα στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου, η τεχνολογία θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση των προσδοκιών των πελατών στα επόμενα 5 χρόνια. Πάντως, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας της “Seizing the future”, πάνω από τα 2/3 των διευθυνόντων συμβούλων του κλάδου αντιμετωπίζουν την τεχνολογία ταυτόχρονα ως ευκαιρία, αλλά και ως απειλή. Από τα επιμέρους ψηφιακά εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους, οι CEOs του ασφαλιστικού κλάδου εκτιμούν ότι εκείνα που συμβάλλουν περισσότερο στη βελτίωση της σχέσης με τον πελάτη είναι τα δεδομένα και οι αναλύσεις (79%), καθώς και τα συστήματα διαχείρισης σχέσεων (76%).