Η Forthnet εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία,διευκρινίζει πως οι επαφές με την Hellas Online σχετικά με τη δυνατότητα συνεργασίας βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν υπάρχει χρονικόςορίζοντας ολοκλήρωσης της όποιας συμφωνίας.

Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση, οι μέχρι σήμερα συζητήσεις με την εταιρεία εντάσσονται στο πλαίσιο ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του ομίλου, «βρίσκονται σε απόλυτα προκαταρκτικό στάδιο και δεν υπάρχει ούτε χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της όποιας τυχόν συνεργασίας ούτε πλαίσιο/μορφή συνεργασίας διότι δεν υφίσταται καν επιβεβαίωση της δυνατότητας ύπαρξης συνεργασίας».