Η Nokia επανήλθε σε τροχιά κερδοφορίας κατά το τρίτο οικονομικό τρίμηνο, έναντι ζημιών στην αντίστοιχη περσινή περίοδο όταν κατέγραψε σημαντικές απομειώσεις στις δραστηριότητες της Nokia Siemens Networks.

Τα κέρδη μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 529 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, έναντι ζημιών της τάξης των 559 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2009. Τα έσοδα εμφάνισαν αύξηση σε ποσοστό 4,7% διαμορφούμενα στα 10,27 δισ. ευρώ, ενώ τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη για το τρίμηνο περιορίστηκαν κατά 14% στα 634 εκατ. ευρώ.