Η ένωση εταιρειών Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) - Talent ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού προηγμένων δεξιοτήτων – Ubuntu Linux του έργου: Κατάρτιση και πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες και κατάρτιση σε προηγμένες δεξιότητες στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση”. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική ενότητα “Εγκατάσταση, διαχειίριση, τεχνική υποστήριξη και χρήση Ubuntu Linux (Desktop & Servers) με έμφαση σε εφαρμογές διαχείρισης και διάθεσης γεωγραφικών πληροφοριών GIS ανοιχτού κώδικα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 118.405 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.