Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υποδοχή και τη διαχείριση των δράσεων χρηματοδότησης επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα έρευνας και τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο αυτό το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία  Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ και τη ΜΟΔ ΑΕ, για τακτική και λειτουργική συνεργασία στην ανάπτυξη του ΠΣΚΕ. Σύμφωνα με τη σύμβαση το ΕΚΤ θα συμμετέχει στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών για την υποδοχή και διαχείριση των  νέων δράσεων κρατικών ενισχύσεων που θα προκηρυχθούν και την προτυποποίηση των επιμέρους modules των παραπάνω ηλεκτρονικών εφαρμογών, προκειμένου αυτά να είναι ευκολότερα αξιοποιήσιμα. Επίσης θα συμμετέχει σε δράσεις  που  απλοποιούν τις διαδικασίες αυξάνοντας τη λειτουργικότητα, ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ζητούμενο, που είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων και η βιωσιμότητα ενός μεγάλου πληροφοριακού συστήματος που αναπτύσσει το Ελληνικό Δημόσιο.

«Την απόφαση να συμμετέχουμε στην ανάπτυξη του ΠΣΚΕ ενίσχυσε το γεγονός ότι είμαστε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης που καλύπτει με δράσεις του τόσο την ερευνητική όσο και την επιχειρηματική κοινότητα και διαθέτει μεγάλη εμπειρία  και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που συλλέγουν, οργανώνουν, διασυνδέουν, τυποποιούν, ταξινομούν, διαθέτουν και διατηρούν πληροφορία και δεδομένα. Η συνεργασία μας με τη ΜΟΔ, που είναι και η καθ’ ύλην αρμόδια για την ανάπτυξη του ΠΣΚΕ, στη λειτουργικότητα και στους χρόνους που απαιτούνται, είναι μια μεγάλη πρόκληση στην οποία θα ανταποκριθούμε με έμπειρα στελέχη από το διαθέσιμο προσωπικό μας, αλλά και με νέους συνεργάτες τους οποίους αναζητούμε για να συγκροτήσουμε μια μεγαλύτερη ομάδα. Έχει ήδη δημοσιευτεί μια πρόσκληση γι’ αυτό το σκοπό η οποία λήγει στις 10 Μάιου» δηλώνει στο NetFAX η Δρ. Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Οι εργασίες του έργου έχουν ξεκινήσει: σε εξέλιξη βρίσκεται το τμήμα που αφορά τα ήδη προκηρυχθέντα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου (ο προγραμματισμός προβλέπει την ολοκλήρωση μέσα στον Ιούνιο), ενώ σύντομα θα ολοκληρωθεί  το τμήμα που αφορά την υποστήριξη των καινοτόμων δράσεων. «Προετοιμαζόμαστε για να καλύψουμε όλες τις απαιτήσεις που έχουν εκφραστεί αυτή τη στιγμή από τις διαχειριστικές αρχές, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΜΟΔ. Στόχος είναι οι προσκλήσεις χρηματοδότησης που βρίσκονται σε εξέλιξη να υποστηριχθούν από το σύστημα το συντομότερο δυνατό» συμπληρώνει η Δρ. Ε. Σαχίνη.

Ο προϋπολογισμός του έργου που ανέλαβε το ΕΚΤ είναι 2 εκατ. ευρώ και αφορά αποκλειστικά τη στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό, κυρίως από το χώρο της Πληροφορικής, αλλά και αναλυτές λειτουργικών απαιτήσεων. Ο σχεδιασμός του ΠΣΚΕ υλοποιεί την ηλεκτρονικοποίηση  όλων των ενδιάμεσων σταδίων των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, από την υποβολή της πρότασης, την αξιολόγηση, την ένταξη, την παρακολούθηση των στόχων, την πληρωμή και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, προσφέροντας δυνατότητες όπως το trace  των διαδικασιών, την παρακολούθηση της κατάστασης των υποβληθέντων προτάσεων, τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών κριτηρίων κ.λπ.