Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την περίοδο στην Alpha TV (Alpha Satellite Television S.A.) το project αναβάθμισης και βελτιστοποίησης της ενεργής δικτυακής υποδομής από Fast Ethernet σε πλήρης Gigabit Ethernet 1Gbps και POE σε όλη τη δικτυακή τοπολογία, αξιοποιώντας πλατφόρμα Cisco.

«Στόχος μας είναι να πετύχουμε την αύξηση της χωρητικότητας και της ταχύτητας για τη μεταφορά  αρχείων video υψηλής ανάλυσης, τα οποία διακινούνται στα συστήματα μας, όπως και την επεξεργασία των εφαρμογών σε μικρό χρόνο. Παράλληλα, ενσωματώνουμε και την POE τεχνολογία για μεγαλύτερη ευελιξία σε συνδέσεις  συσκευών όπως, π.χ., τα IP τηλέφωνα» δηλώνει στο NetFAX ο Δημήτρης Βαλλιανάτος, IT Manager της Alpha TV. Επιπλέον, η Διεύθυνση Πληροφορικής θα ξεκινήσει την καταγραφή διαδικασιών, οι οποίες δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες επιχειρησιακές  εφαρμογές (ERP,HRMS, κ.λπ.), με σκοπό την εφαρμογή του πλήρη ψηφιακού μετασχηματισμού σε βάθος τριετίας, επιλέγοντας είτε ανάπτυξη εφαρμογών in-house είτε επιλογή outsourced λύσεων, ανάλογα τις ανάγκες που θα καταγραφούν.

Αυτό περιλαμβάνει τη μετάβαση σε περιβάλλον paperless office, την εισαγωγή συστημάτων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, τα συστήματα ηλεκτρονικών workflows κ.α, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη για την εταιρεία. Υψηλή θέση στην ατζέντα της Διεύθυνσης Πληροφορικής έχει το Disaster Recovery Plan και το Business Continuity. «Στο πλαίσιο αυτό θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για την κατάρτιση σχεδίου ανάκαμψης από καταστροφή. Για την εταιρεία μας, έναν τηλεοπτικό σταθμό που εκπέμπει όλο το 24ώρο, η επιχειρησιακή συνέχεια και η ανάκαμψη από καταστροφή έχει ύψιστη σημασία» συμπληρώνει ο Δ. Βαλλιανάτος. Επιπλέον, για το 2017 έχει προγραμματιστεί η υιοθέτηση ενός συστήματος BI, «ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να επεξεργάζεται συνδυαστικά, να αναλύει και να οπτικοποιεί δεδομένα από διάφορες πληροφοριακές πηγές, καθώς και να δημιουργεί και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κρίσιμους δείκτες αποδοτικότητας, κόστους και εσόδων, αποτελώντας πολύτιμο αρωγό στη διαδικασία λήψης κρίσιμων  επιχειρηματικών αποφάσεων».

Το τελευταίο έτος η Διεύθυνση Πληροφορικής έφερε εις πέρας δράσεις, όπως ήταν η σύνδεση των πληροφοριακών υποδομών της με δεύτερο Internet Provider με σκοπό την αδιάλειπτη σύνδεση με το διαδίκτυο και η δημιουργία εκ του μηδενός όλης της δικτυακής υποδομής των ΙΤ services και των WAN συνδέσεων του καινούριου σταθμού στην Κύπρο, μαζί με την εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας. Όλα τα παραπάνω ευθυγραμμίζονται με τη βασική στρατηγική της Διεύθυνσης Πληροφορικής, που συνίσταται στην ευθυγράμμιση των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού με τις επιχειρηματικές ανάγκες και τη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της υποστήριξης των υποδομών, των εφαρμογών και των χρηστών.