Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραqqαW3TV.

Το έργο με πλήρη τίτλο: “W3TV: Μεθοδολογίες και εργαλεία για την ανάπτυξη αποδοτικών σε κόστος και υψηλής ποιότητας εφαρμογών web για τηλεοράσεις με πρόσβαση στο διαδίκτυο και IPTV)” αποσκοπεί στο να παρέχει ένα σύνολο από μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού και εργαλεία που θα επιτρέψουν τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ λογισμικού να εισέλθουν εύκολα στην αγορά της ανάπτυξης των εφαρμογών διαδικτύου για τηλεοράσεις με πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet-enabled TVs) και IPTV και να διευκολύνουν τη μεταφορά των υπαρχόντων εφαρμογών web σε διαφορετικές πλατφόρμες (προϊόντα TV-CE, παραμετροποίηση των προϊόντων και υπηρεσίες πλατφόρμας IPTV).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός από τον ΣΕΠΒΕ συμμετέχουν οι ακόλουθοι οργανισμοί: HOIP-Healthcare Over Internet Protocol Community Interest Company, ΕΤΕΚ-Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, Basscom-Bulgarian Association of Software Companies, ISS -Association for Information Systems and Computer Networks, ATESE-Engineering Commercial Consulting Tourist Shipping Hotel Societe Anonyme, Safeview, Teletel -Telecommunications and Information Technology και Thomson Video Networks.