Ξεκίνησε στις 24 Ιουνίου το πρόγραμμα προ-συμπτωματικού Ιατρικού ελέγχου αποκλειστικά για ομάδες πληθυσμού του Δήμου Αμαρουσίου,στο πλαίσιο υλοποίησης ενός ευρύτερου προγράμματος πρόληψης και προστασίας της υγείας των Δημοτών.

Το πρόγραμμα αυτό του Δήμου Αμαρουσίου βασίζεται στο σύστημα ιατρικής Τηλεμετρίας e-ppokrates της Pc Systems, σε συνεργασία με την Apollo, παρέχει όλες τις δυνατότητες για ένα πλήρη προ-συμπτωματικό έλεγχο υψηλής ποιότητας προς τους Δημότες.

Το σύστημα e-ppokrates  έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αμαρουσίου παρέχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται μια σειρά εξετάσεων για τον έλεγχο της υγείας των Δημοτών , όπως μέτρηση αρτηριακής πίεσης και οξυγόνωσης του αίματος, καθώς και μετρήσεις για έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας με σπιρόμετρο, αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, καρδιογράφημα, υπερηχογράφημα κ.α.

Μέσω του συστήματος e-ppokrates τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών μεταφέρονται την στιγμή πραγματοποίησης τους σε ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο Δημότη, όπου και αποθηκεύονται για περαιτέρω ασφαλή εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω διαδικτύου, ή μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, οποτεδήποτε χρειαστεί. Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαρουσίου θα μπορεί εξ’ αποστάσεως να αναλύει στατιστικά τις μετρήσεις αυτές,  στα πλαίσια της στρατηγικής του σχετικά με την πρόληψη της υγείας πολιτών των Δήμων που συμμετέχουν σ αυτό.