Η ισπανική εταιρεία Bilbomatica SA ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο που αφορά στις υπηρεσίες Livelink του Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης). Ειδικότερα, το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών στο Cedefop συναφών με την πλατφόρμα Livelink.

Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ανάλυση, την παροχή συμβουλών, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη διοίκηση, την τεχνική υποστήριξη, τη διαχείριση σχεδίου. Ακόμα, το έργο αφορά και στην παροχή ετήσιων δαπανών συντήρησης των ενοτήτων λoγισμικού Livelink και των αδειών. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 465.000, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.