Την έναρξη της διαδικασίας για την κήρυξή της σε καθεστώς πτώχευσης ανακοίνωσε η Αλφα Γκρίσιν.

Συγκεκριμένα, σε επιστολή που στάλθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) την Μ. Πέμπτη, η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί την πρόθεσή της για σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με βασικό θέμα την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης. Ως εκ τούτου η διοίκηση του Χ.Α. ανέστειλε τη διαπραγμάτευση της μετοχής της εταιρείας.

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι BYTE και οι Space Hellas ενημέρωσαν το επενδυτικό κοινό ότι μια πτώχευση της Αλφα Γκρίσιν δεν θα έχει καμία επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η MLS συμπληρώνοντας «ότι ουδεμία συνεργασία έχει και ουδόλως επηρεάζεται από την πτώχευση της εταιρείας Αλφα Γκρίσιν».