Στην κερδοφορία επέστρεψε ο Όμιλος Quest την περασμένη χρόνια, αυξάνοντας τις πωλήσεις του κατά 9,9% (388,22 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το 2015, και ενισχύοντας τα κέρδη EBITDA κατά 49,7% (στα 31,79 εκατ. ευρώ από 21,24 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 6,28 εκατ. ευρώ (σε σχέση με ζημιές της τάξης των 837.000 ευρώ πέρσι). Όσον αφορά ειδικότερα τις θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Πληροφορικής, οι πωλήσεις της Info Quest Technologies υποχώρησαν κατά 3% (108,9 εκατ. ευρώ 112,3 εκατ. ευρώ το 2015), τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 1.647 χιλ. ευρώ (2.283 χιλ. ευρώ το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 254 χιλ. έναντι € 380 χιλ. το 2015. Κατά 19,6% αυξήθηκαν οι πωλήσεις της Quest on Line (you.gr), με τις ζημιές EBITDA να υποχωρούν στα 110 χιλ. ευρώ (έναντι 699 χιλ. ευρώ το 2015), και τις ζημιές μετά από φόρους να μειώνονται στα 205 χιλ. ευρώ (έναντι 788 χιλ. ευρώ το 2015).

Τη θετική της πορεία συνέχισε η iSquare, αυξάνοντας κατά 8% τις πωλήσεις της ( 75,9 εκατ. ευρώ έναντι  70,3 εκατ. ευρώ το 2015), καταγράφοντας κέρδη της τάξης των 1.022 χιλ. ευρώ (έναντι 1.301χιλ. ευρώ το 2015), όπως και πέρυσι, όπως και η iStorm & iStorm Cyprus με 16% αύξηση των πωλήσεων (σε 15,2 εκατ. ευρώ έναντι  13,1 εκατ. ευρώ το 2015) και άνοδο των κερδών μετά φόρων. Ο Όμιλος UniSystems αύξησε τις πωλήσεις του κατά 18% (σε 82,5 εκατ. ευρώ έναντι 69,9 εκατ. ευρώ το 2015), αυξάνοντας τα κέρδη EBITDA (σε  3.789 χιλ. ευρώ έναντι 1.792 χιλ. ευρώ το 2015), καταγράφοντας ωστόσο ζημιές (1.647 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 569 χιλ. ευρώ το 2015), κάτι που οφείλεται στη επιβάρυνση με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 2.182 χιλ. ευρώ. Όσον αφορά την Cardlink, οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 21,3 εκατ. ευρώ έναντι 13,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 63%. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε  6.698 χιλ. ευρώ έναντι 2.293 χιλ. ευρώ το 2015, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 5.960 χιλ. ευρώ έναντι 917 χιλ. ευρώ το 2015.