Η Cosmos Business Systems έθεσε σε πλήρη λειτουργία το ανανεωμένο portal της, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση www.cbs.gr.

Στόχος του νέου site είναι να προσφέρει στους επισκέπτες άμεση ενημέρωση για το Profile της Cosmos και τις τέσσερις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες (SBU’s) στις οποίες κατανέμει τις δραστηριότητες της, όπως είναι το IT Infrastructure, Software & Consulting, Telecommunications και Services, ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τεχνολογίας που παρέχει καθώς και τα τελευταία εταιρικά νέα που αφορούν τη δράση της Cosmos. Στο site οι πελάτες θα μπορούν να ενημερωθούν από το Cosmos Newsletter και μέσω των banners για τις τρέχων προσφορές. Το portal απευθύνεται κυρίως σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, οι οποίοι αποτελούν και τον κύριο στόχο της εταιρείας.