Οι παραγγελίες των printers στην περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική) το δεύτερο τρίμηνο 2017 (2Q17) αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, σε σχέση με την υποχώρηση (-3%) του δεύτερου τριμήνου 2016, σύμφωνα με στοιχεία της CONTEXT.

Αν και γενικά όλες σχεδόν οι εκτυπωτικές κατηγορίες τα πήγαν καλά, η αύξηση που καταγράφηκε οφείλεται κυρίως στις παραγγελίες των multifunction inkjet συσκευών. Οι πωλήσεις στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης συγκέντρωσαν σχεδόν το 70% όλων των συσκευών που πωλήθηκαν στην περιοχή ΕΜΕΑ και ως εκ τούτου αντικατόπτρισαν τις επιδόσεις της περιοχής στο σύνολό της. Οι παραγγελίες των laser multifunction printers (MFPs) αυξήθηκαν κατά 10%, και συνέβαλαν τα μάλα στη συνολική ανάπτυξη που καταγράφηκε. Αξιοσημείωτο είναι, τέλος, το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ανάπτυξη ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες καταγράφηκε στην Ελλάδα, με 59%.