Σημαντικό πλήγμα δέχθηκε η ελληνική αγορά διαμεταφορών από την οικονομική κρίση, και για το διάστημα 2009-2015. Όπως αναφέρει η σχετική έρευνα της ICAP Group, μολονότι την περίοδο 2001-2008 η εν λόγω αγορά παρουσίαζε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,9%, από το 2009 κι έπειτα κατέγραψε έντονα πτωτική πορεία, τάση η οποία ανακόπηκε το 2014, καθώς εκτιμάται ότι η αξία της αγοράς εμφάνισε άνοδο 1,5%.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις η συνολική αξία της αγοράς των υπηρεσιών διαμεταφοράς παρουσίασε εκ νέου μείωση το 2015 που κυμάνθηκε μεταξύ 2%-2,5%. Οι οδικές μεταφορές καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος αποσπώντας μερίδιο 60% περίπου επί της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών το 2014. Ακολουθούν οι θαλάσσιες μεταφορές με 16%, οι αεροπορικές με 14%, οι σιδηροδρομικές με 7% και οι μικτές με 3%. Η ζήτηση για υπηρεσίες διαμεταφοράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζήτηση για εμπορευματικές μεταφορές, αλλά και με παράγοντες όπως είναι οι εισαγωγές/εξαγωγές, το κόστος ναύλων και καυσίμων και οι διαδικασίες εκτελωνισμού, όπως και οι υποδομές μεταφορών. Ως εκ τούτου, με βάση τις ισχύουσες συνθήκες, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα υπάρξει περαιτέρω μείωση στον κλάδο των διαμεταφορών το 2016.