Χαμηλότερα από τα αναμενόμενα ήταν τα οικονομικά μεγέθη που σημείωσε η HP Inc, που διαθέτει τα hardware προϊόντα και τις εν γένει λύσεις της Hewlett-Packard, για το β’ τρίμηνο του φυσικού έτους που ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το β’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 11,59 δις. δολ. εν συγκρίσει με 12,98 δις. το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Όσο για τα κέρδη της, διαμορφώθηκαν στα 660 εκατ. σε σχέση με τα 733 εκατ. πέρυσι. Σε επίπεδο τομέων, ο κύκλος εργασιών στους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και των εν γένει πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας εμφάνισε πτώση της τάξεως του 9,9%, ενώ συρρικνωμένα κατά 15,8% ήταν τα έσοδα που αφορούσαν τον τομέα των εκτυπωτών. Τα προαναφερθέντα οικονομικά μεγέθη δείχνουν να έχουν επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από τα μειωμένα επίπεδα ζήτησης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές. Μάλιστα, η ζήτηση για τους εκτυπωτές έχει «πληγεί» καθώς οι επιχειρήσεις έχουν περιορίσει τα κόστη που σχετίζονται με τις εκτυπώσεις, ενώ οι τελικοί καταναλωτές δείχνουν να έχουν μετακινηθεί προς τις φορητές συσκευές.