Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό κατέληξαν η Nokia και η Apple όσον αφορά στο θέμα των αγωγών που είχαν καταθέσει η μία στην άλλη για τεχνολογικές πατέντες.

Η συμφωνία προβλέπει πως η Apple θα καταβάλλει ένα εφάπαξ ποσό στη Nokia, καθώς και επιπλέον χρήματα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο ύψος του ποσού ή το χρονικό διάστημα καταβολής των χρημάτων δε ν έχουν γίνει γνωστές. Η εν λόγω συμφωνία αναμένεται να επιφέρει θετικές εξελίξεις στα οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου της Nokia.