Οι εταιρείες 1) Byte, 2) Cosmos Business Systems, 3) Hipac και 4) Pansystems ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Ειδικότερα, η Byte ανέλαβε την προμήθεια 14 φορητών υπολογιστών με οθόνη έως 12,1'' (laptop) και ενός (1) πολυμηχανήματος color laser.

 Η Cosmos Business Systems ανέλαβε την προμήθεια έξι (6) φορητών υπολογιστών με οθόνη μεγαλύτερη των 16,4’’ (laptop). Η Hipac ανέλαβε την προμήθεια 85 συστημάτων υπολογιστών γραφείου, πέντε (5) εκτυπωτών laser (δικτυακοί έγχρωμοι) και οκτώ (8) εξωτερικών σκληρών δίσκων, χωρητικότητας 500GB. Τέλος, η Pansystems ανέλαβε την προμήθεια 35 εκτυπωτών laser (δικτυακοί), 20 εκτυπωτών laser και 35 οθονών TFT, άνω των 19’’. Το συνολικό τίμημα της προμήθειας ανέρχεται στις 160.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.